Dlaczego warto wdrożyć ISO 9001?

[REKLAMA]

System Zarządzania Jakością wprowadza organizację na wyższy poziom poprzez dobre wyznaczenie zakresu obowiązków i odpowiedzialności dla poszczególnych stanowisk, a także spójne i przejrzyste określenie procesów. Optymalizacja działania przedsiębiorstwa sprawia, że jakość wzrasta we wszystkich obszarach. Dzięki temu klienci są bardziej zadowoleni z produktów, usług i obsługi, a pracownicy z codziennego tworzenia wartości w firmie. Wdrożenie ISO 9001 podnosi efektywność, co oznacza, że koszty prowadzenia działalności spadają przy jednoczesnym wzroście przychodów. Warto też zauważyć, że posiadanie certyfikatu iso przyczynia się do kreowania wizerunku poważnej organizacji, która godna jest zaufania. Doceniają to zarówno klienci, jak i partnerzy biznesowi.

Dla jakich organizacji przeznaczony jest System Zarządzania Jakością?

ISO 9001 jest normą uniwersalną, co oznacza, że można ją wdrożyć w każdej organizacji. Mogą to być zarówno firmy prywatne, organizacje pozarządowe, jak i jednostki administracji państwowej. Wielkość organizacji, jak i branża także nie mają tutaj znaczenia. Warto wiedzieć, że dzięki aktualizacji normy w roku 2015 jest ona lepiej dopasowana do biznesów polegających na świadczeniu usług, a nie produkcji fizycznych produktów.

Jak uzyskać certyfikat iso 9001?

Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie analizy obecnej sytuacji w organizacja pod kątem wymogów normy. Kolejny etap to wprowadzanie zmian organizacyjnych oraz tworzenie dokumentacji systemowej np. Księgi Jakości. Kiedy wszystkie obszary działania są dopasowane do zasad Systemu Zarządzania Jakością, przedsiębiorstwo może ubiegać się o przeprowadzenie audytu certyfikacyjnego. Jest on wykonywany przez przedstawiciela niezależnej jednostki certyfikacyjnej. Jeśli w wyniku kontroli ujawnione zostaną jakiekolwiek niezgodności, to przedsiębiorstwo musi wprowadzić działania korygujące. Kiedy wszystko działa już zgodnie z wymogami ISO 9001, to firma otrzymuje certyfikat iso 9001 , który jest ważny przez 3 lata. Więcej na ten temat znajdziesz pod adresem: http://www.bureauveritas.pl/home/about-us/our-business/certification/management-systems/quality

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *