Księgowość pełna czy uproszczona – porównanie

[REKLAMA]

Z założeniem działalności gospodarczej wiążą się określone obowiązki, w tym prowadzenie księgowości. Pełna księgowość czy uproszczona księgowość – który sposób prowadzenia rozliczeń będzie korzystniejszy dla Twojej firmy?

Czym jest i na czym polega uproszczona księgowość?

Jak wskazuje nazwa, uproszczona księgowość nie wymaga ewidencjonowania wszystkich operacji finansowych. Z tej formy księgowości chętnie korzystają przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z biznesem. Księgowość uproszczona to brak konieczności prowadzenia ksiąg rachunkowych – do rozliczeń z urzędem skarbowym służy:

  • Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów – dotyczy przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na zasady ogólne lub podatek liniowy
  • Karta podatkowa – kwota podatku nie jest uzależniona od dochodu, ale ustalana przez naczelnika urzędu skarbowego
  • Ewidencja przychodów – decydując się na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, przedsiębiorca płaci stawkę podatku (np. 8,5 proc.) od uzyskanych przychodów

Z uproszczonej księgowości nie może skorzystać każdy przedsiębiorca – ta forma prowadzenia księgowości jest dostępna wyłącznie dla niektórych grup podatników. Są to m.in.: osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki partnerskie i spółki jawne.

Uproszczona księgowość ma liczne zalety, przy czym za jej główny atut uznaje się to, że jej prowadzenie jest łatwe. Z drugiej strony liczba i rodzaj ewidencjonowanych zdarzeń uniemożliwiają przeprowadzenie wnikliwej analizy finansowej.

Czym jest księgowość pełna i kto musi ją prowadzić?

Od księgowości uproszczonej odróżnia się księgowość pełną, która polega na skrupulatnym ewidencjonowaniu wszystkich zdarzeń gospodarczych. Niektóre firmy, jak choćby spółki z o.o. czy spółki komandytowe, są zobligowane przepisami do prowadzenia pełnej księgowości – nie mogą wybrać między księgowością uproszczoną i pełną.

Pełna księgowość przewiduje prowadzenie szeregu dokumentów, w konsekwencji czego kadra zarządzająca otrzymuje szereg informacji, które mogą pomóc jej w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Dokumenty te to:

  • Księga główna
  • Księgi pomocnicze
  • Wykaz aktywów i pasywów
  • Zestawienie obrotów i sald

To jednak nie wszystko, bo konieczne jest też cykliczne sporządzanie sprawozdania finansowego. W rezultacie prowadzenie pełnych ksiąg wymaga znajomości przepisów, monitorowania zmian w prawie i przede wszystkim doświadczenia.

Jakie zalety i wady mają pełne księgi? Po stronie korzyści wskazuje się na dostęp do danych, które pozwalają planować inwestycje i dalszy rozwój. Z drugiej strony prowadzenie pełnych ksiąg jest droższe z uwagi na skomplikowany system księgowania.

Księgowość pełna czy uproszczona – na co się zdecydować?

Nie każdy przedsiębiorca ma możliwość wyboru formy prowadzenia księgowości. Przepisy dokładnie określają, jakie podmioty gospodarcze mogą zdecydować się na księgowość uproszczoną lub pełną, a które już od pierwszego dnia muszą ewidencjonować wszystkich zdarzenia gospodarcze.

Pełna księgowość jest bardziej skomplikowana niż księgowość uproszczona, przez co przedsiębiorcy najczęściej decydują się na wsparcie profesjonalistów. Prowadzenie zarówno uproszczonej, jak i pełnej księgowości oferuje biuro rachunkowe Hando – https://biuro-hando.pl/.

Na jaką formę prowadzenia księgowości decydują się przedsiębiorcy, którzy mają wybór? Ponieważ działalność gospodarcza oznacza koszty, większość początkujących przedsiębiorców nieprzypadkowo wybiera tańszą księgowość uproszczoną. Gdy z kolei firma dynamicznie się rozwija i konieczne jest ograniczenie ryzyka biznesowego oraz dostęp do szczegółowych danych finansowych, przechodzą oni na pełną księgowość.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *