Mikrorachunki podatkowe w praktyce

[REKLAMA]

Od dnia 1 stycznia bieżącego roku podatnicy nie powinni mieć już problemów związanych z wpłatami do urzędów skarbowych. Od tej pory korzystać mogą bowiem z jednego rachunku podatkowego stworzonego osobno dla każdego podatnika. Tym samym z założenia trudniej ma być o pomyłkę. Czym w praktyce są mikrorachunki podatkowe i kogo dotyczą?

Czym jest mikrorachunek podatkowy i kto może z niego korzystać?

Indywidualny mikrorachunek podatkowy to rachunek przypisany do danego podatnika. Służy on do dokonywania wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych PIT, podatku od osób prawnych CIT oraz podatku od towarów i usług VAT. Wprowadzenie tego rozwiązania w teorii miało na celu znaczne uproszczenie rozliczeń. Zmiany te to owoc współpracy Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji Skarbowej.

Resort finansów stworzył mikrorachunek dla każdej osoby, która posiada numer PESEL lub NIP. Są to podatnicy oraz płatnicy prowadzący działalność gospodarczą, a także podatnicy i płatnicy, którzy takiej działalności nie prowadzą.

Jak wygenerować mikrorachunek podatkowy?

Numer indywidualnego mikrorachunku można w dowolnym momencie wygenerować na stronie internetowej www.podatki.gov.pl. Można zabrać się za to nawet tuż przed wykonaniem przelewu podatkowego. Nie ma przy tym ograniczeń ilościowych. Za każdym razem wygenerowany zostanie ten sam numer mikrorachunku. Do jego uzyskania należy podać numer PESEL (w przypadku osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub nie są zarejestrowanym płatnikiem VAT) bądź numer NIP (dla osób prowadzących działalność gospodarczą, będących podatnikami VAT czy płatnikami podatków i składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne).

Wspomniany generator mikrorachunków działa przez cały czas. Numer w razie potrzeby można więc sprawdzić nawet na urządzeniu mobilnym. Dokonać tego można także w urzędzie skarbowym, co jest darmowe. Każdy podatnik i płatnik swój numer otrzymuje automatycznie. Nie musi więc składać żadnego wniosku w urzędzie.

Jak wygląda mikrorachunek podatkowy?

Każdy mikrorachunek składa się z 26 znaków i wygląda następująco: LK 10100071 222Y XXXX XXXX XXXX. LK to liczba kontrolna. Wartość 10100071 jest dla każdego mikrorachunku podatkowego stała. Wskazuje ona na numer rozliczeniowy w Narodowym Banku Polskim. Cyfry 222 z kolei wskazują na numer uzupełniający w NBP. Y może wynosić 1 (dla numerów PESEL) bądź 2 (dla numerów NIP). Po znaku tym znajduje się numer PESEL lub NIP, a następnie zera aż do uzyskania 26 znaków. Numer mikrorachunku przed dokonaniem przelewu warto dla pewności sprawdzić.

Co jeszcze warto wiedzieć na temat mikrorachunków podatkowych?

Wraz z końcem roku przestały być aktywne dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych przeznaczone na wpłaty PIT, CIT i VAT. Niemniej pozostałe podatki nadal należy płacić na dotychczasowych zasadach, a więc na rachunki podatkowe odpowiednich urzędów skarbowych. Obowiązuje przy tym wykaz numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych KAS z dnia 1 stycznia 2020 roku. Znajdują się tam także szczegółowe informacje, na który rachunek wpłacić należy określony podatek.

Więcej na temat finansów znajdą Państwo na stronie http://www.ozogtomczykowski.pl/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *