Czym różni się budynek od obiektu budowlanego?

[REKLAMA]

Fachowa opinia techniczna budynku przeprowadzana jest na podstawie ścisłej definicji takich pojęć jak: budynek, obiekt budowlany czy budowla. Ekspertyza jest opisywana w branżowym języku dlatego, jeśli chcemy dowiedzieć się, co jest w niej napisane, powinniśmy zapoznać się z fundamentalnymi pojęciami.

Czym jest opinia techniczna budynku?

Opinia techniczna budynku polega na przeprowadzeniu jego oględzin oraz analizy dostępnej dokumentacji projektowej. Na tej podstawie technik dokonuje oceny stanu budynku. Jest ona niezbędna, jeśli:

 • chcesz kupić dom: fachowa opinia techniczna budynku ujawni wszelkie wady konstrukcyjne, dzięki czemu unikniesz nieprzewidzianych kosztów.
 • chcesz modernizować lub zmienić przeznaczenie użytkowania: w tym wypadku prawo budowlane bezwzględnie wymaga opinii technicznej budynku, bez której nie można rozpocząć jakichkolwiek prac budowlanych.
 • pojawiają się alarmujące sygnały na konstrukcji: wszelkie pęknięcia i rysy na stropie lub ścianach mogą świadczyć zarówno o zwykłym zużyciu materiału, jak i o pierwszych symptomach przyszłego uszkodzenia lub całkowitego zawalenia się budynku.

Definicja budowli

Prawo podatkowe definiuje budowlę przez eliminację: budowla to taki obiekt budowlany, który nie jest ani obiektem małej architektury, ani budynkiem. Jako przykład budowli podaje się m.in.:

 • tunele,
 • lotniska,
 • mosty,
 • wolnostojące instalacje przemysłowe,
 • nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych,
 • fundamenty pod maszyny i urządzenia.

Definicja budynku

Uznaje się, że mamy do czynienia z budynkiem, jeśli:

 • jest nierozerwalnie związany z gruntem,
 • posiada wydzieloną przestrzeń,
 • posiada fundamenty oraz dach.

Definicja obiektu budowlanego

Według przyjętej definicji obiektem budowlanym jest:

 • mała architektura,
 • budek z przynależącą do niego instalacją oraz sprzętem technicznym,
 • budowla z urządzeniami oraz instalacjami.

W związku z powyższym w praktyce za obiekt budowlany uznaje się niemal każdą konstrukcję budowlaną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *