Masz budynek? Musisz to wiedzieć. Przegląd, legalizacja i konserwacja gaśnic.

[REKLAMA]

Badanie gaśnic to procedura mająca na celu poprawę bezpieczeństwa oraz ochronę życia, zdrowia i mienia. Dlatego warto wiedzieć, jak często trzeba sprawdzać gaśnicę i dlaczego jest to tak ważne. Większość z nas może nawet nie wiedzieć, kto jest prawnie odpowiedzialny za tego typu działania. Będąc właścicielem budynku warto przeczytać kilka informacji na ten temat, aby pomóc sobie uniknąć ewentualnych problemów.

W którym miejscu powinny znaleźć się gaśnice?

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. określa, gdzie należy instalować urządzenia przeciwpożarowe. Są to głównie budynki mieszkalne lub blokowiska, budynki użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, urzędu sklepy, lokale usługowe itp.). Są to również miejsca, w których znajdują się przestrzenie przeznaczone do przebywania w nich w jednym momencie 50 lub więcej osób. Chodzi tutaj przede wszystkim o zakłady pracy, hale produkcyjne, sale kinowe itp.

Kto ponosi odpowiedzialność za kontrolę oraz sprawność gaśnicy?

Prawo nie tylko reguluje liczbę gaśnic, które muszą znajdować się w danym obiekcie i ich wagę, ale także określa osobę odpowiedzialną za ochronę przeciwpożarową w danym budynku. Obowiązek ochrony przeciwpożarowej nałożony jest najczęściej na właściciela lub osobę zarządzającą danym budynkiem. Osoba ta jest odpowiedzialna za przechowywanie gaśnicy w widocznym i oznaczonym miejscu oraz jej regularne sprawdzanie.

Jest to bardzo ważne, ponieważ kontrolowanie tego urządzenia pomoże utrzymać je w stanie gotowości do pracy. W przypadku pożaru skuteczny sprzęt przeciwpożarowy nie powinien być ciężko dostępny, ledwo widoczny lub trudny do znalezienia. Osoby odpowiedzialne mogą zostać ukarane grzywną, jeśli budynek nie jest odpowiednio zabezpieczony.

Przegląd gaśnic – kiedy należy go wykonać?

Przegląd polega na sprawdzeniu technicznej funkcjonalności urządzenia gaśniczego przez specjalistę zajmującego się legalizacją gaśnic. Ekspert może ustalić, czy narzędzie działa w sposób odpowiedni. W razie potrzeby wysyła się je do naprawy. Jeśli tego nie potrzebujemy, gaśnica jest dopuszczana do użytku na kolejny rok. Po każdym takim sprawdzeniu gaśnice sklasyfikowane jako sprawne otrzymują specjalną etykietę w postaci naklejki z datą kolejnego przeglądu. Sprzęt przeciwpożarowy musi podlegać dozorowi technicznemu i konserwacji zgodnie z zasadami określonymi w Polskiej Normie dla Sprzętu Pożarniczego. Przepisy te regulują właściwą częstotliwość tych kontroli. Należy je wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta, ale przynajmniej raz w roku. Gaśnice mają również daty ważności, a zwykle okres ten wynosi do 5 lat. Dlatego nie należy zapomnieć go regularnie wymieniać. Kontrola, konserwacja i wymiana tych urządzeń jest obowiązkiem właściciela budynku. Takie działania zapewniają bezpieczeństwo mieszkańcom obiektu lub osobom przebywającym w nim.

Kto może wykonać przegląd gaśnicy?

Każda próba gaśnicy kończy się sporządzeniem odpowiedniego protokołu zawierającego informacje o stanie technicznym i sprawności sprzętu. Testy przeprowadzane są przez odpowiednie osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Podczas kontroli sprawdza się głównie stan napełnienia gaśnic. Bierze się pod uwagę również czy są jakieś widoczne usterki, które mogą mieć wpływ na właściwe działanie. Testy obejmują również sprawdzenie, czy system gaśniczy jest prawidłowo ustawiony, a jego instrukcje są czytelne dla użytkownika. Inspektorzy zadbają również o to, aby gaśnice były drożne i aby każdy miał do nich dostęp w przypadku pożaru. Sprawdza się działanie ciśnieniomierza i kompletność plomby.

Samodzielne kontrolowanie gaśnicy

Oprócz odpowiednich corocznych kontroli, zarządców budynków lub właścicieli zachęca się do sprawdzania skuteczności sprzętu przeciwpożarowego co najmniej raz na kwartał. Oczywiście nie zastępuje to wizyty u specjalisty, ale taka kontrola pozwala sprawdzić podstawowe parametry bezpieczeństwa.

Po pierwsze, należy upewnić się, że gaśnica znajduje się we właściwym miejscu i jest do niej nieograniczony dostęp. Droga do gaśnicy nie powinna być zablokowana i musi być odpowiednio oznaczona. Wszystko po to, aby umożliwić szybki dostęp w przypadku zagrożenia pożarowego. Zalecenia wskazują, że gaśnice powinny znajdować się w odległości do 30 metrów od miejsca obecności człowieka. Dobrym miejscem na instalację gaśnicy jest okolica drzwi wejściowych lub klatki schodowej. Jeśli budynek ma więcej niż dwa. piętra, zaleca się, aby gaśnice znajdowały się w tym samym miejscu na każdym piętrze. Taka metoda ułatwia szybką ich lokalizację w przypadku zagrożenia pożarowego. Chcesz dowiedzieć się więcej sprawdź https://askarprotect.pl/szkolenia/serwis-ppoz/szkolenia/serwis-ppoz/przeglad-i-konserwacja-legalizacja-gasnic

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *