Dlaczego recykling odpadów jest istotny dla środowiska?

[REKLAMA]

Recykling to jeden z najlepszych sposobów, aby małym kosztem pozytywnie wpłynąć na świat, w którym żyjemy. Pomimo tego, że odpady są dla nas jedynie śmieciami, to kryje się w nich nieoceniona wartość – surowiec i materiały nadające się do ponownego wykorzystania. Właśnie dlatego segregujemy nasze odpady. W ten sposób powstaje cykl, który chroni nasze środowisko.

Korzyści płynące z recyklingu

Zasoby naturalne na świecie są ograniczone, a niektóre z nich są bardzo deficytowe. Na poziomie podstawowym, recykling papieru i drewna może ocalić drzewa i lasy, recykling plastiku oznacza tworzenie mniejszej ilości nowego plastiku, recykling metali oznacza mniejszą potrzebę wydobycia, a recykling szkła zmniejsza zużycie surowców, takich jak piasek. Oczywiście rzeczywistość jest o wiele bardziej złożona, ale podstawowy proces ponownego użycia tych samych materiałów jest mimo to ważny.

Recykling zmniejsza potrzebę uprawiania, zbierania lub wydobywania z Ziemi nowych surowców. To z kolei zmniejsza szkodliwe zakłócenia i szkody wyrządzane światu naturalnemu, co oznacza mniej wycinanych lasów, przekierowanych rzek, krzywdzonych lub przesiedlanych dzikich zwierząt oraz mniej zanieczyszczeń.

O wiele lepiej jest też poddawać recyklingowi istniejące produkty, niż niszczyć ziemię w poszukiwaniu nowych surowców. Stale zwiększający się popyt na nowe towary doprowadził do tego, że coraz więcej najbiedniejszych społeczności z krajów Trzeciego Świata jest wysiedlanych ze swoich domów lub wykorzystywanych w inny sposób.

Wytwarzanie produktów z materiałów pochodzących z recyklingu wymaga zazwyczaj mniej energii niż wytwarzanie ich z nowych surowców, w dużej skali masowej produkcji finalna różnica jest ogromna. Na przykład, produkcja nowego aluminium ze starych produktów zużywa o 95% mniej energii niż wytwarzanie go od podstaw. W przypadku stali jest to około 70% oszczędności energii.

Ponieważ recykling oznacza, że trzeba zużywać mniej energii na pozyskiwanie i przetwarzanie nowych surowców, powoduje on mniejszą emisję dwutlenku węgla, co oznacza, że może pomóc w walce z globalnym ociepleniem. Dzięki temu na wysypiska nie trafiają również odpady potencjalnie uwalniające metan. Ogólnie rzecz biorąc, ograniczenie emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych do atmosfery ma zasadnicze znaczenie dla powstrzymania zmian klimatycznych.

Recykling ma również sens ekonomiczny. Z reguły utylizacja odpadów poddanych recyklingowi jest sześciokrotnie tańsza niż zwykłych śmieci. Zatem im więcej odpadów poddajesz recyklingowi i im mniej wyrzucasz do kosza, tym więcej pieniędzy oszczędzasz – co powinno być korzystne dla gospodarstw domowych, firm i lokalnych służb publicznych.

Etapy recyklingu

Recykling obejmuje trzy zasadnicze etapy, które tworzą ciągłą pętlę, przedstawioną przy pomocy znanego wszystkim symbolu recyklingu. Pierwszym z nich jest faktyczna zbiórka surowców wtórnych, którą można przeprowadzić na różne sposoby.

Po zakończeniu zbiórki surowce wtórne są wysyłane do organizacji zajmującej się odzyskiem. Odpady są klasyfikowane, oczyszczane i przetwarzane na materiały, które mogą być wykorzystane w produkcji. Surowce wtórne są następnie kupowane i sprzedawane, tak jak standardowe tworzywa, a ich ceny rosną i maleją w zależności od popytu i podaży.

Coraz więcej produktów wytwarzanych jest z materiałów pochodzących z recyklingu. Typowe artykuły gospodarstwa domowego, które zawierają materiały z recyklingu to gazety i inne wyroby papierowe, puszki stalowe i plastikowe opakowania na niektóre detergenty.

Konsumenci mogą pomóc zamknąć pętlę recyklingu, kupując nowe produkty wykonane z materiałów pochodzących z tego źródła. Istnieją tysiące produktów, które zawierają treści pochodzące z recyklingu. Podczas zakupów szukaj tych, które można łatwo poddać recyklingowi oraz produktów zawierających materiały pochodzące z recyklingu.

Wsparcia merytorycznego udzieliła firma esbud.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *