Analiza finansowa – co to?

[REKLAMA]

Analizę finansową wykonuje się w celu zbadania stanu oraz rozwoju finansów przedsiębiorstwa. Warto zdecydować się na jej przeprowadzenie w celu oceny sytuacji finansowej firmy, oceny podjętych decyzji finansowych, przedsięwzięć gospodarczych czy efektywności finansowej gospodarki. Sama analiza finansowa jest jedną z podstawowych, a zarazem najczęściej wykorzystywanych analiz działalności firmy. Jej ogromnym atutem jest to, że jest użyteczna zarówno dla kierownictwa danego przedsiębiorstwa, jak i dla innych podmiotów współpracujących z firmą.

Kto korzysta z analizy finansowej?

Analizę finansową mogą wykorzystywać m.in. różnego rodzaju instytucje kredytujące w celu oceny ryzyka związanego z udzieleniem pożyczki firmie. Monitorują one także wypłacalność przedsiębiorstwa. Analiza finansowa jest również podstawowym źródłem informacji dla właścicieli o stanie spółki. W gospodarkach rynkowych własność jest często oddzielona od zarządzania przedsiębiorstwem, dlatego jest to niezwykle cenna informacja. Zależność ta będzie widoczna szczególnie w przypadku spółek publicznych, których akcje są notowane na giełdach papierów wartościowych. Wielu inwestorów giełdowych posiada akcje nawet setek spółek, które są kupowane i sprzedawane w zależności od koniunktury na rynkach finansowych bądź w konkretnych sektorach gospodarki. Dzięki wynikom otrzymywanym z wykonywanej analizy finansowej inwestorzy posiadają informacje dotyczące kondycji finansowej spółek. Dane takie są również wykorzystywane przez m.in. fundusze inwestycyjne, domy maklerskie w celu dokonywania oceny ryzyka inwestycji. 

Niewątpliwym plusem analizy finansowej jest fakt, iż także wykorzystuje ona wskaźniki finansowe wyrażone w wielkościach względnych. Co to oznacza w praktyce? Dzięki temu możliwe jest porównywanie przedsiębiorstwa do innych z konkretnej branży. Pozwala również na zbadanie zmian w obrębie danej firmy w czasie. To bardzo cenne dane dla potencjalnych inwestorów, którzy mają do wyboru kilka inwestycji. Oczywistym jest, że zdecydują się na tę, która będzie najlepiej rokować na przyszłość. 

Analiza finansowa – zastosowania

Analiza finansowa może mieć różnorodne zastosowanie. Jej rozbudowanie oraz koncentrowanie się na poszczególnych jej częściach będą się różnić. Wiele zależy od celu analizy. Akcjonariusze będą koncentrować się głównie na wartości firmy oraz wskaźnikach rynkowych. Banki z kolei, obserwują wskaźniki dotyczące wypłacalności kredytów, efektywności inwestycji, na którą udzielają kredytów, zdolności do obsługi długu. Właściciele przedsiębiorstwa będą głównie interesować się płynnością finansową i zdolnością obsługi długu. Wartości te mają kluczowe znaczenie w codziennej działalności firmy. Analizę finansową warto sporządzać systematycznie, np. raz na kwartał. Wtedy będziemy dysponować skutecznym narzędziem wykorzystywanym do controllingu finansowego. Skutecznie możemy wykryć odchylenia wielkości finansowych od założonych planów, odnaleźć ich przyczyny, wprowadzić korekty, które mogą poprawić wyniki przedsiębiorstwa w przyszłości. 

Artykuł powstał we współpracy z https://eanaliza.pl/analiza-finansowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *