Nie masz pomysłu na inwestycję? Oto 3 inspiracje

[REKLAMA]

Jeśli myślisz, że inwestowanie nie jest dla ciebie i wolisz przechowywać pieniądze na koncie osobistym lub w najlepszym razie koncie oszczędnościowym, pora na zmianę poglądów. Aby skutecznie inwestować nadwyżkę środków finansowych, nie trzeba doktoratu z ekonomii, a podstawowej wiedzy na temat działania produktów bankowych.

Fundusze inwestycyjne, lokaty terminowe, obligacje – te wszystkie metody lokowania kapitału powstały z myślą o tych konsumentach, którzy nie mają czasu lub możliwości, aby zgłębiać tajemnice rynków nieruchomości, walut krzyżowych czy też dóbr nietrwałych. Oto kilka pomysłów, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy inwestora.

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne to dość popularny sposób na inwestowanie nadwyżki środków. W zależności od tego, jakich zysków się spodziewasz i jakie ryzyko jesteś w stanie podjąć, możesz zdecydować się na fundusze oparte na różnych strategiach inwestycyjnych. Niektóre z nich zakładają lokowanie kapitału w akcjach, co obarczone jest sporym ryzykiem, ale i niemałą szansą na bardzo duże zyski. Z kolei pieniężne fundusze inwestycyjne (oparte na obligacjach, bonach skarbowych, certyfikatach depozytowych), które charakteryzują się najmniejszym ryzykiem, mają za zadanie bardziej ochronę kapitału przed utratą wartości, niż przyniesienie realnego zysku. Zanim zdecydujesz się na przystąpienie do funduszu, bardzo uważnie przeczytaj prospekt i przemyśl swoją decyzję. Pamiętaj, że wysoki potencjał zysku to jednocześnie wysokie ryzyko straty.

Lokata terminowa

To produkt bankowy, który gwarantuje zysk (czyli brak straty). Lokaty terminowe można zawrzeć na określony w umowie z bankiem czas – może być to zarówno miesiąc, jak i dwa lata i więcej, a w tym czasie dostęp do środków pozostaje zamrożony. Zerwanie umowy wiąże się zazwyczaj z utratą wypracowanych odsetek, jednak nie jest to reguła bez wyjątków. Niektóre banki mają w ofercie produkty, które nawet po przedwczesnej rezygnacji z inwestycji nie pozbawiają klienta odsetek.  Oprocentowanie lokat waha się w zależności od banku oraz często okresu, na jaki została zawarta umowa. Najczęściej spotykane oprocentowania lokat to: stałe oraz rosnące, jednak często można spotkać także inne warianty – na przykład elastyczne oprocentowanie wyższe w przypadku wywiązania się z umowy i utrzymania lokaty przez określony czas, a niższe w wypadku jej wcześniejszego zerwania.

Obligacje

Obligacje można podzielić na kilka grup, jednak mają one wspólną cechę – to instrumenty finansowe, które nie dają posiadaczowi uprawnień względem emitenta takich, jak współwłasność czy też dywidenda. Sam proces inwestycji polega na zakupie wyemitowanych obligacji, pobraniu odsetek oraz w ustalonym wcześniej dniu, na koniec inwestycji, na pobraniu płatności z tytułu wykupu. Emitentem obligacji może być Ministerstwo Finansów, ale i gminy, banki spółdzielcze oraz przedsiębiorstwa. W zależności od rodzaju obligacji, możesz spodziewać się zysku na poziomie podobnym do lokaty bankowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *