Remanent w wersji online

[REKLAMA]

Spis z natury, potocznie nazywany remanentem, to obowiązek każdego podatnika, który prowadzi Podatkowe księgi przychodów i rozchodów. Inwentaryzacja to czynność, która najpierw ma za zadanie zbadać faktyczną ilość towarów, które posiada przedsiębiorstwo, a następnie uzgodnić stan z ilością wynikającą z faktur, PZ-ek, raportów kasowych, a także ze stanami w komputerowych programach handlowo-magazynowych. Pomagają w tym bardzo różne programy, które mają ułatwić i przyspieszyć całą inwentaryzację. Taką pomoc oferuje także BizIn.

Spis z natury jako jeden z rodzajów inwentaryzacji

Zacząć należy od tego, że wyróżniamy trzy rodzaje inwentaryzacji. Są to spis z natury, potwierdzenie prawidłowości sald oraz porównanie stanów księgowych z odpowiednimi dokumentami.

Wybór sposobu inwentaryzacji nie jest zależny od upodobań samego przedsiębiorcy. Reguluje to Ustawa o rachunkowości, która przypisuje rodzaj inwentaryzacji do kategorii składników przedsiębiorstwa. Najpopularniejszy jest spis z natury, obciążający bezpośrednio przedsiębiorę. Dwa pozostałe spisy dokonywane są głównie przez księgowych.

Liczenie, warzenie lub mierzenie

Inwentaryzacja zaczyna się od pomiarów stanów faktycznych składników majątkowych przedsiębiorstwa. Sam pomiar odbywa się przez liczenie, mierzenie czy warzenie, w zależności od rodzaju składnika. Ważne natomiast, aby pomiary odbywały się w obecności osoby, która jest odpowiedzialna za składniki majątku objęte spisem. Jeżeli nie jest to możliwe, powinna ona wyznaczyć przedstawiciela, który podczas spisu będzie ją reprezentował.

Przy okazji warto pamiętać, że dla wielu pracowników inwentaryzacja jest sporym stresem. Wszystko dlatego, że przedsiębiorcy za wszelkie niedobory najczęściej obarczają pracowników, którzy muszą wyrównać straty z własnej kieszeni. Nawet wtedy, kiedy nie wynikają one z ich winy.

Podstawowym dokumentem inwentaryzacyjnym jest arkusz spisowy, który sporządzany jest w liczbie dwóch egzemplarzy. Jeden przekazywany jest do działu księgowości do wyceny, drugi natomiast dla osoby materialnie odpowiedzialnej. Ważne, aby wszelkie korekty zapisów w arkuszach dokonywać tylko w trakcie spisu, zachowując zawarte w ustawie o rachunkowości wymagania dotyczące poprawiania błędów.

Na koniec arkusz podpisywany jest przez członków komisji, a także osobą odpowiedzialną materialnie. Stanowi to potwierdzenie, że przedsiębiorca nie ma zastrzeżeń do zapisów w arkuszu.

W czym pomaga system BizIn?

BizIn to nowoczesny system, który wspomaga codzienną działalność przedsiębiorcy. Jest on zgodny z najnowszymi wymogami Ministerstwa Finansów, a co istotne, jest przydatny także podczas remanentu. Swobodnie można tu zarządzać stanami nawet kilku magazynów. Co więcej, program bizin.pl pozwala na ich kategoryzowanie, a więc grupowanie i przypisywanie do własnych kategorii. System ten to również zintegrowanie magazynu z rejestrem dokumentów zakupowych i sprzedażowych. Na koniec roku w krótkiej chwili takie stany magazynowe można wydrukować i przejść do inwentaryzacji.

Oczywiście BizIn to o wiele więcej. Pozwala on również wystawiać faktury i inne dokumenty przychodowe, monitorować sytuację finansową swojej firmy, a nawet automatyzować pewne czynności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *