Zbuduj portfel odporny na inflację i kryzysy.

[REKLAMA]

Bezpieczne oszczędzanie to nie tylko lokowanie środków na depozytach bankowych, ale przede wszystkim dywersyfikacja posiadanych aktywów. Pozwala to zbudować portfel, który będzie odporny zarówno na inflację, jak i kryzysy, czy inne zawirowania występujące na rynku. Dlaczego długoterminowe inwestowanie oznacza konieczność przetrwania wielu kryzysów? Jak powinien wyglądać portfel, który będzie na nie odporny? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

O budowie stabilnego portfela inwestycyjnego można mówić jedynie w przypadku inwestowania długoterminowego, czyli strategii tworzonej z myślą o najbliższych kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu latach. Celem inwestycyjnym z reguły jest wówczas zapewnienie dodatkowych środków na emeryturę, czy pokrycie kosztów związanych ze studiami dzieci. W zależności od przyjętego horyzontu czasowego inwestycji należy określić poziom akceptowalnego ryzyka, co pozwoli stworzyć taką strukturę portfela, która przełoży się na bezpieczne oszczędzanie.

Inwestowanie długoterminowe – kryzysy i zawirowania na rynku to chleb powszedni

Jak już wspomniano inwestowanie długoterminowe obejmuje z reguły okres kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu lat. W związku z tym należy zdawać sobie sprawę z faktu, że na przestrzeni tego czasu z pewnością wystąpią mniejsze, czy większe kryzysy, a także różnego rodzaju zawirowania na rynku. Jest to efektem cykliczności gospodarki, ponieważ po każdym okresie wzrostów następuje okres spadków. Dzieje się tak, ponieważ zbyt szybki wzrost gospodarczy powoduje, że pojawia się inflacja, która przekłada się na utratę wartości posiadanych pieniędzy. W efekcie siła nabywcza spada, a co za tym idzie maleje popyt na sprzedawane dobra. Banki centralne w ramach walki z inflacją podnoszą stopy procentowe, co przekłada się na wzrost kosztów obsługi zadłużenia, a w efekcie spowolnienie inwestycji. Zejście do konkretnego poziomu powoduje natomiast ponowne odwrócenie trendu, co oznacza, że gospodarka znów zaczyna rosnąć.

Opisany pokrótce cykl koniunkturalny gospodarki przekłada się na sytuację inwestorów. W okresie spadków z reguły tanieją akcje, czy jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, ponieważ kapitał odpływa do tzw. bezpiecznych przystani, których przykładem może być m.in. złoto. Złoto inwestycyjne, które swoją drogą powinno stanowić przynajmniej 20% wartości stabilnego portfela w tym okresie zyskuje natomiast na wartości, co jest wynikiem zwiększonego popytu. W tym miejscu warto również podkreślić, że w ostatnich latach można zaobserwować to, że poszczególne fazy cyklu koniunkturalnego są coraz krótsze, a co za tym idzie okresy hossy i bessy pojawiają się coraz częściej. Jednym z czynników, które przyczyniają się do takiego stanu rzeczy są z pewnością zawirowania na rynku, a ostatnim przykładem mogą być problemy z dostępnością oraz szybko rosnącymi cenami surowców, które są efektem wojny na Ukrainie. Nie wiele wcześniej światową gospodarką zachwiała natomiast pandemia. Z punktu widzenia inwestora długoterminowego nie powinno mieć to jednak większego znaczenia, ponieważ realizując tę strategię należy mieć świadomość, że tego typu okresy będą występowały regularnie. Istotne w tym przypadku jest natomiast to, by zbudować taki portfel inwestycyjny, który długoterminowej perspektywie będzie równoważył okresy hossy i bessy, a co za tym idzie chronił posiadany kapitał przed skutkami kryzysów, czy różnego rodzaju zawirowań na rynku.

Jak powinien wyglądać stabilny portfel inwestycyjny?

Co jest najważniejsze w przypadku inwestowania długoterminowego? Otóż, każdy inwestor powinien mieć świadomość tego, że kluczowa jest dywersyfikacja. To własnie o niej należy pamiętać budując stabilny portfel inwestycyjny, ponieważ posiadanie w nim różnych instrumentów finansowych sprawia iż straty ponoszone na jednych rekompensują zyski osiągane przez drugie. Przykładem może być okres spadków na giełdzie, kiedy to akcje tracą na wartości, co może być bolesne dla inwestora. Z drugiej jednak strony będąc świadomym, że kiedyś nastąpi ten moment można się do niego przygotować poprzez umieszczenie w portfelu złota inwestycyjnego. Rosnąca inflacja i spadki na giełdzie powodują bowiem, że popyt na nie rośnie, a co za tym idzie złoto odrabia straty poniesione przez tracące na wartości akcje.

Z czego może składać się przykładowy portfel inwestycyjny, który będzie odporny na inflację i kryzysy? Jak już wspomniano ważna jest dywersyfikacja, w związku z czym w portfelu inwestycyjnym warto znaleźć miejsce dla:

  • akcji, które pozwalają osiągnąć zdecydowanie wyższą stopę zwrotu niż inflacja. W przypadku inwestowania długoterminowego warto postawić na akcje stabilnych spółek, czego przykładem mogą te, które tworzą amerykański indeks S&P500. W długoterminowej perspektywie ich wartość od wielu lat rośnie. Warto mieć również świadomość, że inwestować w akcje można nie tylko bezpośrednio, ale również poprzez ETF-y. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość naśladowania indeksów giełdowych, czy koszyków akcji, co pozwala liczyć na stabilny zysk osiągany w długim terminie;
  • złota, które stanowi pewnego rodzaju równowagę dla inwestycji na rynku kapitałowym. Optymalnym rozwiązaniem jest w tym przypadku złoto inwestycyjne w formie fizycznej, czyli w postaci sztabek i monet. Tworząc stabilny portfel inwestycyjny zaleca się, by złoto stanowiło minimum 20% jego ogólnej wartości. W związku z tym istotne jest to, by przeznaczając dodatkowe pieniądze na inwestycje dokupować również złote sztabki, czy monety, co pozwoli zachować odpowiednie proporcje w portfelu. W efekcie możliwe będzie zrównoważenie strat na akcjach, które w pewnych okresach są nieuniknione. Oszczędzanie w złocie ma jeszcze jedną zaletę, a jest nią fakt, iż złoto fizyczne jest akceptowalne na całym świecie. W efekcie jego posiadanie daje poczucie bezpieczeństwa, które staje się szczególnie ważne w przypadku różnego rodzaju konfliktów. Doskonale chroni również wartość, w związku z czym jego zakup jest sposobem na zniwelowanie negatywnych skutków inflacji;
  • gotówki w formie depozytów bankowych, które cechuje wysoka płynność. Jest to zabezpieczenie na wypadek nieprzewidzianych sytuacji, dzięki któremu można zapobiec konieczności sprzedaży akcji, czy złota ze stratą. Jak już wspomniano w przypadku każdego instrumentu finansowego odnotowywane są zarówno „górki”, jak i „dołki”, a konieczność sprzedaży w tym drugim okresie może wiązać się z poniesieniem bardzo wysokich strat. W związku z tym warto posiadać również oszczędności na oprocentowanych depozytach bankowych, które będzie można wykorzystać w pierwszej kolejności. Oczywiście nie należy przesadzać z ich wysokością, ponieważ powszechnie wiadomo, że depozyty bankowe nie chronią przed inflacją. Około 10% wartości portfela w zupełności wystarczy, jednak jest to uzależnione również od wysokości posiadanej poduszki bezpieczeństwa (gotówki stanowiącej awaryjny budżet), czy ogólnej wartości portfela (im będzie ona wyższa tym niższy powinien być procentowy udział depozytów).

Chcąc jeszcze bardziej zdywersyfikować portfel można umieścić w nim również nieruchomości, czy waluty obce. W tym przypadku również warto pamiętać, że ich bieżąca wartość nie ma większego znaczenia.

O czym warto pamiętać inwestując długoterminowo?

Inwestowanie długoterminowe to specyficzna strategia, ponieważ inwestor nie powinien przejmować się tym, ile warte w danym momencie są posiadane przez niego aktywa. Wynika to z faktu, że zarówno zysk, jak i strata pojawia się dopiero w momencie sprzedaży posiadanych instrumentów finansowych. Nie ma więc znaczenia zarówno to, czy posiadane akcje w danym momencie straciły 20%, jak i to, czy wartość posiadanych sztabek złota wzrosła o kilkanaście procent. Istotne jest bowiem to, ile będą one warte w momencie wyjścia z inwestycji, który przewiduje się z reguły na konkretny okres. W związku z tym należy inwestować w taki sposób, by każda strata została zniwelowana przez wzrost innego aktywa, a wartość portfela rosła w długoterminowej perspektywie. Konieczna jest zatem świadomość tego, że spadek wartości danego instrumentu jest rzeczą jak najbardziej normalną, ponieważ z czasem nastąpi odwrócenie koniunktury, co przełoży się nie tylko na odrobienie straty, ale również długofalowy wzrost wartości danego aktywa.

Podsumowując należy stwierdzić, że długoterminowy portfel inwestycyjny powinien być stabilny oraz zdywersyfikowany. Inwestor musi rozumieć działanie cyklu koniunkturalnego, a co za tym idzie rozumieć, że chwilowe straty, czy wzrosty nie mają większego znaczenia dla jego inwestycji. Najważniejsza w jego przypadku jest bowiem kontrola emocji oraz konsekwencja, która pozwoli realizować obraną strategię w trudniejszych momentach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *