Zdolność kredytowa przy kredycie gotówkowym – co jest brane pod uwagę?

[REKLAMA]

Uzyskanie kredytu gotówkowego wymaga spełnienia szeregu formalności. Osoby, które decydują się na zaciągnięcie takiego kredytu w trakcie załatwiania niezbędnej dokumentacji spotykają się z pojęciem zdolności kredytowej. Czym jest zdolność kredytowa i co na nią wpływa?

Pojęcie zdolności kredytowej

Zdolność kredytowa definiowana jest jako zdolność kredytobiorcy do spłaty zadłużenia w formie kredytu, a więc kapitału wraz z odsetkami i kosztami pobocznymi, w określonym terminie płatności wyznaczonym w umowie kredytowej.

Pomimo faktu iż osoba ubiegająca się o kredyt gotówkowy przedstawia zwykle w bankach te same dokumenty określające wysokość uzyskiwanych dochodów, w jednym z banków może uzyskać pozytywną decyzję kredytową, a w innym spotkać się z odmową udzielenia kredytu. Dlaczego tak się dzieje? Wynika to z różnych wytycznych dla poszczególnych banków w tym zakresie.

Co wpływa na zdolność kredytową?

Podstawowym kryterium branym pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu kredytu przez bank jest wysokość dochodów potencjalnego kredytobiorcy oraz ich źródło, systematyczność uzyskiwania i stabilność. Za stabilne dochody uważane są zwykle te, które wynikają z umowy o pracę na czas nieokreślony oraz z prowadzenia działalności gospodarczej.

Oprócz tego na zdolność kredytową wpływają bieżące obciążenia (np. wynikające ze spłaty innych kredytów lub pożyczek, alimentów itp.), okres kredytowania i rodzaj rat (większe szanse na przyznanie kredytu są przy ustaleniu rat stałych zamiast rat malejących), wiek kredytobiorcy (zmniejszone szanse na uzyskanie kredytu mają osoby, które dopiero ukończyły 18 lat oraz osoby w wieku emerytalnym), a także dotychczasowa historia kredytowa.

Za bardziej wiarygodne uważane są przez bank osoby, które już wcześniej zaciągnęły kredyt gotówkowy i dokonały jego spłaty.

Jak zwiększyć zdolność kredytową?

Zdolność kredytową można poprawić przede wszystkim zaciągając kredyt gotówkowy z drugą osobą (czyli przez znalezienie współkredytobiorcy). Warto jest oprócz tego pozbyć się pewnych zobowiązań przez spłacenie innych kredytów oraz zlikwidowanie debetu na koncie i karty kredytowej.

Zdolność kredytowa ponadto poprawia się przy wydłużeniu okresu kredytowania, aczkolwiek może to być dość kosztowne rozwiązanie ze względu na konieczność poniesienia wyższych kosztów odsetek w wydłużonym okresie kredytowania.

Przy zakupie nieruchomości lub określonych rzeczy ruchomych (np. samochodu) alternatywą jest w takim przypadku zebranie określonej kwoty pieniężnej i wniesienie jej jako wkładu własnego do zakupu. Zmniejszy to wysokość raty do spłaty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *