Czym jest czyn nieuczciwej konkurencji?

[REKLAMA]

Jeżeli tutaj jesteś, najprawdopodobniej prowadzisz jakąś firmę. Jako przedsiębiorca na pewno zdajesz sobie sprawę z tego, że konkurencja jest dzisiaj ogromna. Dotyczy to niemal każdej branży na rynku, dlatego między innymi dlatego niezbędne są działania reklamowe. Tylko w ten sposób, zaraz obok wysokiej jakości produktów i usług w połączeniu z konkurencyjną ceną, możesz konkurować z innymi. Jednak nie zawsze konkurencja działa zgodnie z zasadami moralnymi, a często również i prawem. W tym miejscu doszliśmy do terminu, jakim jest tzw. czyn nieuczciwej konkurencji.

Czym nieuczciwej konkurencji – co to jest?

W pierwszej kolejności musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czym jest czyn nieuczciwej konkurencji. Jak łatwo się domyślić, przez taki czym możemy rozumieć wszelkie działania, które są niezgodne z prawem i dobrymi obyczajami, najczęściej przez jednego na rzecz innego przedsiębiorcy. Żeby móc mówić o takim czynie, zajść muszą trzy przesłanki, tj. działanie przedsiębiorcy musi:

 • być podjęte w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą,
 • być sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami,
 • zagrażać lub naruszać interes innego przedsiębiorcy bądź klienta.

Pośród działań, które można zaliczyć na poczet czynów nieuczciwej konkurencji, wymienić należy m.in.:

 • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • naśladownictwo produktów,
 • przekupstwo osób pełniących funkcje publiczne,
 • pomawianie,
 • zakazane reklamy,
 • sprzedaż lawinowa i premiowana.

Rodzaje roszczeń przy nieuczciwej konkurencji

Jeżeli jako przedsiębiorca bądź klient czujesz się osobą oszukaną lub pokrzywdzoną przez innego przedsiębiorcę, możesz ubiegać się o roszczenia z tytułu nieuczciwych praktyk takiego podmiotu. Wyróżnia się kilka rodzajów roszczeń, tj.:

 • zaniechanie niedozwolonych czynów,
 • o usunięcie skutków niedozwolonych czynów,
 • o złożenie przez sprawcę niedozwolonego czynu oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie,
 • o naprawienie wyrządzonej szkody,
 • o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści,
 • o zasądzenie sumy pieniężnej na określony cel społeczny (cel jest związany ze wsparciem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego).

Oczywiście o roszczenia najprościej występować z pomocą doświadczonej kancelarii. Wówczas szansa na sukces jest znacznie większa. Dobrym przykładem jest kancelaria Capital Legal z Warszawy. Szerszej o jej działaniach w obszarze zabronionych czynów i nieuczciwej konkurencji znajdziesz pod linkiem https://capitallegal.pl/czyn-nieuczciwej-konkurencji/. Jeżeli skorzystasz z pomocy tego podmiotu, istnieje duże prawdopodobieństwo, że przedsiębiorca, który stosował się do niecnych czynów i działań, poniesie zasłużoną karę.

Pamiętaj, że są to roszczenia majątkowe, a więc ulegają przedawnieniu. Dlatego musisz zgłosić się o roszczenie w terminie nie dłuższym niż okres 3 lat od dnia, w którym dowiesz się o takich działaniach. Z drugiej strony weź też pod uwagę, że nie może to być okres powyżej 10 lat od dnia popełnienia takiego czynu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *