Czym jest REGON i jak go uzyskać?

[REKLAMA]

REGON to jeden z kluczowych numerów identyfikacyjnych firmy. Jest on nadawany podmiotom przez Główny Urząd Statystyczny. Sprawdzamy, po co firmom REGON, co on oznacza i czy każda firma ma obowiązek mieć ten numer.

Czym jest rejestr i numer REGON?

W pierwszej kolejności musimy wyjaśnić, czym jest numer REGON i sam Rejestr Gospodarki Narodowej prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny. Co ciekawe, rejestr ten powstał już w 1966 roku. Jak nie trudno się domyślić, od początku służył gromadzeniu informacji o firmach, organizacjach i innych podmiotach. Sam REGON jest indywidualnym numerem identyfikacyjnym, który składa się z:

  • 9 cyfr – podmioty gospodarki narodowej (osiem pierwszych cyfr to liczba porządkowa, w tym dwie pierwsze określają województwo; dziewiąta jest cyfrą kontrolną);
  • 14 cyfr – jednostki lokalne (dziewięć pierwszych cyfr to numer identyfikacyjny firmy, która utworzyła jednostkę lokalną; cztery kolejne to liczba porządkowa, a piąta – cyfra kontrolna).

Po co firmom REGON?

Firmom numer REGON w zasadzie jest zbędny. Tak naprawdę służy on zbieraniu informacji o podmiotach gospodarczych działających na terenie naszego kraju. Służy to głównie celom statystycznym.

REGON może też przydać się firmom lub osobom fizycznym, które chcą dowiedzieć się więcej na temat danej firmy. Dane zawarte w rejestrze są bowiem nie tylko ogólnodostępne, ale również bezpłatne. Żeby to zrobić, wystarczy skorzystać z wyszukiwarki na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Możemy w ten sposób sprawdzić informacje o adresie firmy, klasyfikację działalności według kodów PKD, czy datę dodania do rejestru REGON.

Jak uzyskać numer REGON?

O ile dawniej o REGON należało wystąpić bezpośrednio do GUS-u, o tyle obecnie nie ma takiej potrzeby. Wniosek o nadanie numeru REGON jest przekazywany automatycznie, kiedy rejestrujemy się w CEIDG lub KRS. Osobiście o REGON muszą wystąpić tylko określone podmioty zakładające działalność nierejestrową, tj.:

  • spółki kapitałowe w organizacji,
  • wspólnoty mieszkaniowe,
  • osoby prowadzące działalność rolniczą.

Wówczas należy osobiście wystąpić o numer REGON do Głównego Urzędu Statystycznego. Szerzej o tym, jak zrobić to krok po kroku i instrukcja wnioskowania o REGON znajduje się na stronie https://pragmago.pl/porada/rejestr-i-numer-regon/. W takiej sytuacji należy złożyć odpowiedni wniosek:

  • RG-OP (osoby prawne, jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej i ich jednostko lokalne);
  • RG-OF (osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą).

Ważne, aby wniosek o numer REGON złożyć w ciągu 14 dni od rozpoczęcia działalności. Jego nadanie jest bezpłatne.

Podsumowując, numer REGON służy przede wszystkim celom statystycznym. Dzięki niemu można pozyskiwać różne informacje na firmie i dokonywać ich klasyfikacji, na przykład w podziale na województwo. Co jest ważne, zwykle jego nadanie odbywa się w sposób automatyczny. Jeżeli jest to działalność nierejestrowa, należy zrobić to osobiście. Na szczęście jest to procedura bardzo prosta, polegająca na złożeniu stosownego wniosku do GUS-u.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *