Faktoring dla branży budowlanej, trasportowej i handlowej – jak zacząć?

[REKLAMA]

Jeśli zastanawiasz się jak zwiększyć płynność finansową swojego przedsiębiorstwa ten tekst jest właśnie dla Ciebie. Dowiedz się czym jest faktoring i jak sprawnie wykorzystać go do polepszenia warunków działania Twojej firmy.

Czym jest faktoring?

Faktoring to rodzaj usługi finansowej, w której przedsiębiorca przekazuje swoje nieuregulowane faktury do firm specjalizujących się w faktoringu, tzw. firm faktoringowych. Firma faktoringowa wykupuje faktury od przedsiębiorcy i w zamian wypłaca mu pieniądze, w wysokości większości kwoty wartości faktury, kwoty/odsetek jest ustalany indywidualnie pomiędzy przedsiębiorstwami. Następnie firma faktoringowa zajmuje się dochodzeniem wierzytelności z tytułu faktur od dłużników, czyli kontrahentów przedsiębiorcy.

W jaki sposób faktoring pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej?

Faktoring umożliwia przedsiębiorcom uzyskanie szybkiego finansowania bez konieczności czekania na uregulowanie faktur przez kontrahentów. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą zwiększać swoją płynność finansową i łatwiej rozwijać swoją działalność. Ponadto faktoring pozwala na uniknięcie ryzyka związanego z niewypłacalnością kontrahentów, gdyż jest to ryzyko zwykle przejmowane przez firmę faktoringową.

Faktoring – dla jakiego rodzaju przedsiębiorstw?

Faktoring jest szczególnie popularny wśród małych i średnich przedsiębiorstw oraz w branżach, gdzie długi okres płatności jest normą, np. w branży budowlanej czy transportowej. Jednakże, faktoring może być stosowany przez przedsiębiorców działających w każdej branży, którzy potrzebują szybkiego finansowania oraz chcą ograniczyć ryzyko związane z brakiem płynności finansowej z powodu nieotrzymania pieniędzy od klientów.

W branży budowlanej faktoring jest szczególnie potrzebny ze względu na długie terminy płatności, które często przekraczają 30 dni. Dzięki faktoringowi przedsiębiorca może uzyskać szybką wypłatę za wykonaną pracę, a faktoringowa firma przejmuje ryzyko związanego z niezapłaceniem faktury przez kontrahenta. W branży transportowej faktoring jest szczególnie przydatny dla firm, które zajmują się przewozem towarów. Przedsiębiorcy z tej branży często otrzymują zlecenia od dużych firm, ale muszą czekać na płatność nawet kilka miesięcy. Faktoring pozwala na szybką wypłatę za wykonaną usługę, co pozwala na rozwój firmy i uniknięcie problemów finansowych. W branży handlowej faktoring może być pomocny dla przedsiębiorców, którzy działają na rynku hurtowym i detalicznym. Często zdarza się, że kupujący nie płacą za towar na czas, co może powodować problemy finansowe dla sprzedawcy. Faktoring pozwala na szybką wypłatę za sprzedany towar, dzięki czemu przedsiębiorca może uniknąć problemów z płynnością finansową.

Faktoring jak zacząć?

Wchodząc na stronę internetową https://smeo.pl możemy dobrać rozwiązanie dla siebie. Wystarczy darmowa rejestracja, jeśli nie jesteśmy jeszcze w pełni przekonani do korzystania z tego typu rozwiązań, możemy spróbować finansować jedną fakturę. Jeśli już przetestowaliśmy faktoring warto skorzystać ze stałego programu faktoringu online z limitem kredytowym. W przypadku gdy nasza działalność obraca bardzo dużą liczbą faktur dobrze jest wybrać program z niższą prowizją od faktury z uwagi na ich ilość. Szczegółowe informacje można zasięgnąć kontaktując się ze swoją firmą faktoringową. Zachęcamy do świadomych wyborów usprawniających prowadzenie działalności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *