Zalety i wady działu sprzedaży w strukturze firmy lub w firmie zewnętrznej.

Rynek produkcji i sprzedaży staje się coraz bardziej elastyczny, stąd powstaje wiele wariantów modeli zakupowych w takich firmach. W zależności od specyfiki produkcji może być to własny dział sprzedaży lub zlecenie takich działań dla firmy zewnętrznej. Rozwiązania takie mają zalety i wady więc należy sprawdzić które będzie odpowiednie dla badanej firmy.

Zakres działalności działu zakupów

Komórka taka zajmuje się wyszukiwaniem dostawców oraz kontrolą nad realizacją zamówień i harmonogramem dostaw. Często dodatkowo pracownicy takiego zespołu muszą na bieżąco analizować układ cen u konkurencji i szukać dostawców oferujących dostawę w lepszych warunkach finansowych. Dział taki jest pośrednikiem pomiędzy produkcją a dostawcą. Przygotowuje dokumenty dotyczące specyfikacji technicznej zamówień oraz musi kontrolować czy dostarczone materiały pokrywają się z uzgodnieniami. Specyfikacja zamówienia może wymagać dodatkowej wiedzy lub konsultacji z innymi działami stąd wynika też jak ważna jest komunikacja oraz wypracowanie schematów określających procedury działania podczas tworzenia i realizacji zamówień.

Zewnętrzny dział zamówień w ramach współpracy z firmą optymalizują zakupy

W wypadku podjęcia współpracy z firmą zajmującą się optymalizacją zakupów, obowiązki działu zakupowego przejmuje podmiot zewnętrzny. Firma musi tylko określić jakiego materiału potrzebuje i podać terminy dostaw. Dodatkowo firmy takie oferują usługi doradcze związane z modernizacją produkcji tak aby wymagała ona mniej różnorodnych materiałów. To wpływa na koszty dostaw i obniża cenę produkt. Dzięki temu że jest to firma zewnętrzna łatwiej wykluczyć działania pod wpływem emocji oraz kontaktów i zależności wewnątrz organizacji. W wypadku takiej współpracy przedsiębiorca podpisuje długoterminową umowę więc ma mniejszy wpływ na zmiany w strategii firmy ponieważ planowanie obejmuje tworzenie długofalowej strategii zakupów. Stąd konieczność wyboru partnerów takich jak http://optibuy.com/. Jest to konieczne aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia niepowodzenia.

Zalety i wady działu sprzedaży w strukturze firmy

Firma posiadająca własny dział sprzedaży jest odpowiedzialna za to jak realizowane są zamówienia. Posiada ona pełen zakres uprawnień i w każdej chwili może modyfikować zarówno przedmiot dostaw jak i dostawców. Wiąże się to jednak z ciągłym inwestowaniem w pracowników aby umieli poruszać się po rynku i prowadzić negocjacje cenowe. W tym wypadku powstaje również bariera wejścia na nowe rynki dostaw ponieważ firmy mają ograniczoną moc nabywcą. Jeżeli firma działa na małym rynku często nie ma znajomości i możliwości dostaw z innego państwa lub innego kontynentu. Duże i rozbudowane działy sprzedaży często generują koszty dodatkowe oraz wydłużają łańcuch decyzyjny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *