Proces budowy form wtryskowych

Budowa form wtryskowych jest procesem wieloetapowym, który w zależności od stopnia skomplikowania projektu może trwać od kilku do kilkunastu tygodni. Główne etapy każdego projektu produkcji form wtryskowych to: 1. Analiza DFM produktu, ocena wykonalności 2. Opracowanie założeń do budowy formy wtryskowej 3. Opracowanie koncepcji formy wtryskowej 4. Symulacja wtrysku 5. Konstrukcja formy wtryskowej 6. Produkcja formy wtryskowej 7. Próby formy wtryskowej […]