Masz budynek? Musisz to wiedzieć. Przegląd, legalizacja i konserwacja gaśnic.

Badanie gaśnic to procedura mająca na celu poprawę bezpieczeństwa oraz ochronę życia, zdrowia i mienia. Dlatego warto wiedzieć, jak często trzeba sprawdzać gaśnicę i dlaczego jest to tak ważne. Większość z nas może nawet nie wiedzieć, kto jest prawnie odpowiedzialny za tego typu działania. Będąc właścicielem budynku warto przeczytać kilka informacji na ten temat, aby […]

Czym różni się budynek od obiektu budowlanego?

Fachowa opinia techniczna budynku przeprowadzana jest na podstawie ścisłej definicji takich pojęć jak: budynek, obiekt budowlany czy budowla. Ekspertyza jest opisywana w branżowym języku dlatego, jeśli chcemy dowiedzieć się, co jest w niej napisane, powinniśmy zapoznać się z fundamentalnymi pojęciami. Czym jest opinia techniczna budynku? Opinia techniczna budynku polega na przeprowadzeniu jego oględzin oraz analizy dostępnej dokumentacji projektowej. Na tej podstawie technik […]