Profesjonalne przechowywanie dokumentów to bezpieczeństwo i wygoda dla każdej firmy

Każda firma, zgodnie z przepisami prawa, zobowiązana jest przechowywać dokumentację wytworzoną w toku prowadzonej działalności przez ściśle określony okres czasu. Podstawowymi dokumentami, które temu podlegają są akta pracownicze, dokumenty podatkowe i dowody poświadczające opłacanie składek do ZUS. Dokumentację podatkową oraz potwierdzenia wpłaty do ZUS przechowuje się przez 5 lat od zakończenia roku podatkowego, natomiast akta […]