Assessment Center – jak się przygotować?

Zdalne centrum oceny to świetny sposób na ocenę umiejętności i możliwości pracowników w zakresie pracy w domu. Oto kilka wskazówek, jak przygotować się do takiej oceny. Czym jest  Assessment Center? Ocena zintegrowana (Assessment Center – AC) to obiektywny, ustrukturyzowany sposób sprawdzenia przydatności kandydatów do pracy. Zazwyczaj obejmuje ona serię testów i ćwiczeń przeprowadzanych w ciągu […]